Home
Zoeken
...  3. Normen Normen voor elektromagnetische velden van mobiele communicatie zijn in Nederland, gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP. Deze ICNIRP normen werden vanaf de jaren 1940-1950 ...
27 maart 2018
... comité voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (RNCNIRP)+ aangenomen op zijn vergadering van 3 maart 2011. De resolutie is gebaseerd op wetenschappelijke verklaringen die het RNCNIRP in 2001,2004,2007,2008 ...
25 januari 2018
... behoren te zijn. - Een overheidsnorm die echter veelal gebaseerd is op de adviezen gedaan door (telecomindustrie- gelieerde) instanties zoals de ICNIRP en de IEEE.     Zo bepaald de industrie ...
23 mei 2017
... overheid gehanteerde normen, niet altijd gebaseerd zijn op enkele gezondheidseffecten maar dat ook economische overwegingen een rol spelen.     Dit advies van de Gezondheidsraad is geformuleerd ...
27 september 2016
... Registry rapporteert toegenomen glioma'sin de drie meest stralingsgevoelige delen van de hersenen. - De kwalificatie van het IARC 2B- Mogelijk kankerverwekkend is mede gebaseerd op de geziene stijging ...
01 juni 2016
De stralingsnormen die in vele landen worden gehanteerd zijn gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP. Al vele jaren is er grote kritiek op de samenstelling van leden van deze private club. Ook ...
18 april 2016
... basis van deze waarschuwingen gebaseerd zijn op de waarschuwingen van de telecombedrijven zelf. Deze waarschuwingen zijn terug te vinden in de handleidingen van alle soorten draadloze apparatuur. Het ...
30 maart 2016
... er is een SAR-norm specifiek voor het lichaam. Deze SAR-norm (hoofd) is gebaseerd op metingen op een met vloeistof gevuld model van een menselijk hoofd. Als door een stralingsbron (mobiele telefoon) ...
01 februari 2016
9. ES-UK nieuwsbrief
(Van andere media)
... Amerika ; ICNIRP-> Europa) Zij geven adviezen voor veiligheidsnormen van EM-velden. De normen die zij nog steeds hanteren is alleen gebaseerde op een maximaal opwarmend effect. Tienduizenden studies ...
10 januari 2016
... Over de hele wereld zijn nationale blootstellingsnormen gebaseerd op de ICNIRP-normen, die louter kijken naar korte termijneffecten (6 minuten blootstelling) en geen enkele rekening houden met lange termijneffecten ...
17 maart 2015
... (gebaseerd op testen uit 1996..) stimuleert men het algemene gebruikersbegrip dat er serieuze potentiële risico’s kleven voor de gezondheid voor lange termijngebruik EN het vergrote risico voor kinderen. ...
23 januari 2015
... interview: - De classificatie " mogelijk kankerverwekkend" van het IARC, gedaan in 2011, is grotendeels gebaseerd op 3 epidemiologische studies. Recent is in 2014 een nieuw mobiele telefoonstudie uitgekomen ...
11 november 2014
... alleen ingaat op het mobiele telefoongebruik. Waar de conclusies van het IARC gebaseerd zijn op alle soorten radiofrequente velden. Wat betekend dat de kwalificatie "mogelijk kankerverwekkend" nog steeds ...
03 november 2014
... worden gehanteerd zijn gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP. Deze normen zijn gebaseerd op de aanname dat alleen een temperatuursverhoging opgewekt wordt door deze straling en dat alleen ...
06 oktober 2014
... dat stellen experts maar ook de Raad van Europa raadt voorzichtigheid aan. Deze resolutie van de Raad van Europa is gebaseerd op de conclusies van het rapport „Bioinitiative", waar 26 wetenschappelijke ...
13 september 2014
...  Zie ook: http://michielhaas.nl/overheidsbeleid-gebaseerd-op-ontkenning-van-gezondheidsschade-door-emv/ http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv ...
03 augustus 2014
... zijn gebaseerd op een volwassen mans-model en NIET op die van kinderen. - Russische geadviseerde normen houden meer rekening met biologische effecten en zijn dan ook vele malen lager dan de Westerse ...
21 juni 2014
... een tablet-computer gebruikt kan blootgesteld worden aan elektromagnetische velden hoger dan 16 V/m. Alle onderzoeken zijn dus gebaseerd op blootstelling die zich in de dagelijkse praktijk voordoen.  ...
07 november 2013
... of niet? Moeten we onszelf beschermen of overdrijven we? Hoewel het moeilijk is om een betrouwbaar antwoord  gebaseerd op objectiviteit (geen persoonlijke / professionele motivaties) denk ik dat het ...
15 juli 2013
...  Blootstelling beperken Onderstaand treft u een aantal tips om de blootstelling aan elektromagnetische velden voor uzelf en uw kinderen te beperken, die gebaseerd zijn op deze onderzoeken. Let wel, ...
30 mei 2013

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven