Home
Zoeken
... Hij wijst er op dat in andere landen wel maatregelen zijn genomen om kinderen te beschermen tegen draadloze apparatuur. Zo geldt er in Frankrijk een wet die Wifi verbiedt op crèches – en die basisscholen ...
21 december 2018
... verbod zijn de telefoons ook verbannen tijdens de pauzes en tussenuren.   (Tekst uit artikel: NU.nl) Het is in Frankrijk al langer niet toegestaan om een telefoon in de klas te gebruiken. ...
11 december 2017
In diverse landen wordt op overheidsniveau gesproken over het drastisch terugdringen van Wi-Fi in scholen. Waar in Frankrijk en Belgie al in de wet deze adviezen zijn opgenomen zijn nu ook in Cyprus, ...
08 maart 2017
... Frankrijk. Ingegaan wordt ook op de belangverstrengelingen van ICNIRP-, AGNIR-leden en de invloeden die zij hebben in het WHO-EMF project. Diverse personen van de normbepalende instantie ICNIRP kunnen ...
14 januari 2017
5. Nieuwsbrief EMR and Health
(Van andere media)
In de nieuwsbrief van EMR and Health worden diverse punten besproken zoals het NTP-onderzoek, de preventieve maatregelen genomen in Frankrijk en de uitkomsten van diverse onderzoeken. Ofwel een zeer ...
02 september 2016
6. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... en tabak. De Duitse en Engelse overheid adviseren sinds 2014 om het gebruik van Wifi thuis te beperken en Frankrijk verbood vorig jaar het gebruik in de kinderopvang. Het Internationale Agentschap voor ...
13 februari 2016
... worden er door diverse landen adviezen gegeven om de blootstelling aan draadloze apparatuur zo laag als mogelijk te houden. Zoals bijv. in landen als: Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, India, ...
09 juli 2015
In Frankrijk werd op donderdag 29 januari 2015 een wet aangenomen die, als een primeur in Europa, verschillende maatregelen voorstelt om de bevolking beter te beschermen tegen elektromagnetische straling. ...
02 februari 2015
In Frankrijk is een wet aangenomen door de Assemblee Nationale ter beperking van de radiofrequente stralingsbelasting. Zo wordt o.a. reclame maken voor tablets voor kinderen onder de 14 jaar verboden. ...
27 januari 2014
10. Straling leidt tot Spasmofilie
(Van andere media)
...  Het is hoegenaamd geen ingebeelde ziekte. Uit onderzoek in Frankrijk blijkt dat ongeveer 8 miljoen Fransen aan deze ziekte lijden. De patiënten worden vaak geconfronteerd met een hele waaier klachten. ...
06 december 2013
... Wi-Fi uit te rusten. Door onze adviseur is er gewezen op de verantwoordelijkheid die de school heeft tegenover haar leerlingen en de situatie in Frankrijk. Uiteindelijk werd er gevraagd waarom het College ...
28 april 2013
... Tegen deze achtergrond kun je je voorstellen hoe verheugd ik was om te vernemen dat Frankrijk besloten heeft het gebruik van Wifi zoveel mogelijk tegen te gaan ondermeer door het te verbieden in scholen. ...
22 april 2013
... is tot op heden niet veel gedaan behalve in Frankrijk. Daar is men zeer actief met het beschermen van kinderen tegen de invloeden van de industrie. Wij doen een oproep aan de ouders van kinderen van ...
18 april 2013
In Frankrijk is dat gebeurd wat wij in Nederland niet lijken te willen of wat we misschien niet durven. Het voorzorgbeginsel voor de implementatie van draadloze technieken op scholen is nu in een wet vastgelegd. ...
03 april 2013
... klachten worden in Nederland door de autoriteiten niet als erg genoeg gezien om de bevolking ervoor te waarschuwen. In Frankrijk zijn mobiele telefoons sinds 2010 verboden op scholen om gezondheidsredenen. ...
29 maart 2013
... Internet? Hoe zit dit met de nieuwe locatie? Hoe zit het met andere scholen die onder het bewind van de Archipel vallen? Bent u zich ervan bewust dat in Frankrijk mobiele telefoons verboden zijn ...
29 maart 2013
... gewoon helemaal niet thuis in het klaslokaal. Net als in Frankrijk moeten die gewoon geweerd worden. Hiermee conformeert de Archipel Primair zich dan aan de aanbevelingen van de Raad van Europa en zouden ...
11 maart 2013
... om hun burgers tegen overmatige blootstelling van straling te beschermen. Zo is het in Frankrijk sinds 2010 om gezondheidsredenen voor kinderen tot 14 jaar verboden om op school een mobiele telefoon te ...
29 mei 2012
... van bijvoorbeeld: *  Vele honderden (internationale) onderzoekers en experts *  Vele internationale overheden als bijvoorbeeld Frankrijk, Belgie, Griekenland, Israel... *  Vele honderden ...
22 april 2012
20. Draadloos Internet (Wi-Fi)
(Productlijst)
... omdat WLAN hoge stralingsblootstelling kan veroorzaken. http://www2.aekwien.at/dlcentre/uploads/plakat_handy_englisch.pdf en http://www.emfacts.com/weblog/index.php?p=172 ---Frankrijk ...
15 april 2012

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven