Home
Zoeken
... toepassing van 5G zullen de blootstellingsniveaus ontoelaatbaar hoog worden. Omdat ruimschoots aangetoond is dat RF-velden schadelijke effecten kunnen hebben is te ontwikkeling van 5G een onaanvaardbaar ...
11 januari 2019
In een artikel van Novini wordt nader ingegaan op de adviezen van de Raad van Europa. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van Wi-Fi netwerken afgeraden omdat deze mogelijk effecten kan veroorzaken op de ...
21 december 2018
Het National Toxicology Program (NTP) behoort tot eén van de uitgebreidste onderzoeken die zijn gedaan naar de relatie tussen GSM/UMTS velden en het ontstaan van gezondheidseffecten op proefdieren. In ...
22 september 2018
... en zienswijzen besproken in relatie tot de effecten van EMV op de gezondheid.     Een zeer lezenswaardig artikel om een goed overzicht te krijgen van de problematiek rondom EMV. Dit ...
16 augustus 2018
... verbannen van Wi-Fi, tablets, laptops in klaslokalen Enkele belangrijke punten uit dit artikel van de DailyMail: Een groeiend aantal onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan: By contrast, ...
30 juni 2018
DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft onlangs een Rapportage uitgebracht: "Onderzoek gebruik sociale media en omgang met smartphones in het voortgezet onderwijs" Naast de gezondheidseffecten die ...
28 juni 2018
Professor en onderzoeker Paul Héroux, Ph.D., van de University of Montreal geeft een duidelijk beeld van de wetenschappelijke status van de effecten van EM-velden op de gezondheid. In dit interview door ...
28 juni 2018
... Velden is daardoor exponentieel toegenomen, mede veroorzaakt door de snelle opvolging van nieuwe en snellere zendtechnieken als 3G, 4G. Naast mogelijke effecten op de mens kan deze blootstelling aan EMV ...
23 mei 2018
In, recent gepubliceerde, onderzoeken worden wederom diverse schadelijk gezondheidseffecten door blootstelling aan RF-Velden opgemerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn exemplarisch voor de grote hoeveelheid ...
17 april 2018
... wordt gesteld ten koste van de mogelijke effecten op de volksgezondheid. Hieronder is een kort verslag gemaakt van dit artikel van The Nation: https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/ ...
05 april 2018
... een "peer review" (collegiale toetsing). Een standaard procedure bij kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Het expertpanel onderschrijft de bevindingen die gedaan zijn bij de onderzoeken naar de effecten ...
04 april 2018
... negatieve effecten ziet op de gezondheid van mens, dier en milieu. Om in het kort een duidelijk beeld te geven van al deze onderzoeken zijn hier o.a. drie literatuurstudies interessant. In deze literatuurstudies ...
27 maart 2018
... de effecten van RF-velden zoals: Devra Davis PhD, MPH, president of EHT “Such findings of effects at very low levels are not unexpected,” stated Devra Davis PhD, MPH, president of EHT, pointing ...
26 maart 2018
... de effecten van Radiofrequente Velden. Zij hebben nu een evaluatie gepubliceert van de uitkomsten van het NTP-onderzoek. In hun inleiding worden de opgemerkte effecten uit deze NTP- studie nog eens ...
18 maart 2018
... op de gezondheidseffecten die in verband worden gebracht met het gebruik van laptops, tablets en de bijbehorende lesmethodes in het onderwijs. Hier worden tientallen effecten besproken die mogelijk een ...
08 maart 2018
...      * Wat zijn effecten en risico's van elektromagnetische straling van zendmasten, tablets, telefoons en wifi op gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren? * Waarom raden ...
22 februari 2018
... Rusland en het voormalige Oostblok is, al begin vorige eeuw, veel onderzoek gedaan naar de effecten van microgolven van bijvoorbeeld radarinstallaties op de gezondheid. Dit resulteerde in de jaren 1940-1950 ...
25 januari 2018
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018
... biologisch verstorende effecten kunnen opwekken. Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie ...
15 november 2017
Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek ...
06 oktober 2017

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven