Home
Zoeken
... door diverse wetenschappers uit Nederland: Gertrude Arends-Zimmerman, Master of Environmental Hygiene, Waalre Cor Bakhuizen, Doctorandus in Biochemistry, Rotterdam Marry Barrett, Biochemical Researcher, ...
11 januari 2019
In het rapport Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102) wordt een update gegeven van de recente uitkomsten van diverse wetenschappelijke ...
11 oktober 2018
De Amerikaanse overheidsinstantie: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft een rapport gepubliceerd waar de het aantal kankergevallen in de jaren 2001-2014 is onderzocht. Bij jongeren ...
16 augustus 2018
...  Studies have also linked mobiles with cancer of the salivary gland and acoustic neuromas - benign tumours on the auditory nerve which usually cause deafness and problems with balance. Diverse nationale ...
30 juni 2018
... hier vaak worden besproken zijn er nog diverse andere effecten te associeren met smartphone gebruik. Welke de kwaliteit van het onderwijs duidelijk kunnen beinvloeden. Pagina 11 De voorgelegde ...
28 juni 2018
... Door het groeiend bewijs dat er een relatie lijkt te zijn tussen het mobiele telefoon gebruik en het onstaan van diverse tumoren worden deze risico's dus gedeeld met de aandeelhouders. Echter worden deze ...
04 juni 2018
Diverse Nederlandse onderwijsinstelling worden zich bewuster van de mogelijke risicos die draadloze technieken met zich mee kunnen brengen. Diverse scholen hebben dan ook concrete stappen ondernomen ...
29 mei 2018
In, recent gepubliceerde, onderzoeken worden wederom diverse schadelijk gezondheidseffecten door blootstelling aan RF-Velden opgemerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn exemplarisch voor de grote hoeveelheid ...
17 april 2018
Een panel van experts heeft, in een peer review, de onderzoeksresultaten van het NTP-onderzoek uitgebreid geanalyseerd. Het panel concludeerd dat er een duidelijke link ('clear evidence') is tussen: ...
04 april 2018
Diverse Nederlandse media geven aandacht aan de wens van het Ministerie van Economische Zaken om de normen voor Elektromagnetische Velden wettelijk vast te leggen. Dit is vooral belangrijk voor de nieuw ...
27 maart 2018
... door het Italiaanse Ramazzini Institute worden in diverse Italiaanse en Buitenlandse pers besproken. Waaronder in de Corriere Di Bologna waar de volgende uitspraken worden gedaan door: Fiorella Belpoggi ...
26 maart 2018
Op de website van EMFResearch staan diverse overzichten van onderzoeken naar de effecten van Elektromagnetische Velden en de gezondheid. Deze onderzoeken zijn per categorie ingedeeld waaronder bijvoorbeeld: ...
25 januari 2018
... biologisch verstorende effecten kunnen opwekken. Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie ...
15 november 2017
... vaak gerefereerd aan het mogelijk kankerverwekkend zijn van deze RF-velden. Waar onlangs in Augustus 2017 wederom door diverse RF-experts wordt gepleit om RF-velden hoger in te delen (van de huidige kwalificatie: ...
19 augustus 2017
In diverse landen wordt op overheidsniveau gesproken over het drastisch terugdringen van Wi-Fi in scholen. Waar in Frankrijk en Belgie al in de wet deze adviezen zijn opgenomen zijn nu ook in Cyprus, ...
08 maart 2017
... Frankrijk. Ingegaan wordt ook op de belangverstrengelingen van ICNIRP-, AGNIR-leden en de invloeden die zij hebben in het WHO-EMF project. Diverse personen van de normbepalende instantie ICNIRP kunnen ...
14 januari 2017
...   In de Verenigde Staten lijkt de problematiek rondom de veiligheid van mobiele telefoons langzamerhand al meer door te dringen. Nu ook al meer bij diverse mediabedrijven. Met name hebben de eerste ...
17 november 2016
18. Nieuwsbrief EMR and Health
(Van andere media)
In de nieuwsbrief van EMR and Health worden diverse punten besproken zoals het NTP-onderzoek, de preventieve maatregelen genomen in Frankrijk en de uitkomsten van diverse onderzoeken. Ofwel een zeer ...
02 september 2016
... diverse andere apps)     Website Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall ...
06 juni 2016
... Toxicology Program zijn er reeds diverse onderzoeken gepubliceerd die een stijging signaleren van de incidentie van de hersentumor glioblastoma / glioma in relatie tot het mobiele telefoon gebruik.   ...
01 juni 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven